Er det trygt å kombinere azitromycin og ibuprofen?

Det er vanlig å bekymre seg om bivirkninger og stoffinteraksjoner ved bruk av antibiotika, da noen av disse legemidlene kan få uønskede effekter når de tas sammen med andre medisiner. Vanligvis antas dette ikke å være tilfellet når man kombinerer azitromycin og ibuprofen, da ingen signifikante medisininteraksjoner har blitt rapportert av de som bruker begge medisinene. Azitromycin og ibuprofen kan sannsynligvis tas sammen på en sikker måte, uten risiko for interaksjoner med stoffet. Ibuprofen brukes til smerte, mens dette antibiotika tas for å kontrollere infeksjon.

Azitromycin er en type antibiotika kalt et makrolid, et begrep som refererer til tilstedeværelsen av en kjemisk formasjon kalt en makrolidring. Makrolidringen er aktiviteten til antibiotika, og virker ved å hindre bakterier i å syntetisere nye proteiner. Azitromycin kan være giftig hos personer med nyre- eller leversykdom eller visse typer hjerteproblemer, men er trygt å ta for de fleste andre.

Ibuprofen er et ikke-steroide antiinflammatorisk legemiddel (NSAID) som reduserer smerte og betennelse ved å redusere nivåer av inflammatoriske hormoner. Selv om dette stoffet er tilgjengelig over-the-counter, kan det være farlig når det brukes på lang sikt, spesielt for personer med lever- eller nyresykdom, og sirkulasjon eller hjerteproblemer. Det er trygt for de fleste å bruke så lenge doseringsinstruksjonene følges riktig.

Både azitromycin og ibuprofen har derfor noen bivirkninger som brukere må være oppmerksomme på når de tar stoffene for å behandle infeksjon eller smerte. Til tross for dette er begge legemidler trygt å ta av alle som ellers er sunne. De fleste er i fare for bare mindre bivirkninger som forstyrret mage, milde fordøyelsesproblemer og tretthet.

Noen antibiotika kan ha alvorlige interaksjoner med andre medisiner, inkludert over-the-counter-stoffer som ibuprofen. Konsekvensene av slike interaksjoner kan variere fra det relativt små til livstruende. For eksempel reduserer enkelte legemiddelinteraksjoner effekten av en eller begge legemidlene som brukes, mens andre kan forårsake voldelige reaksjoner som krever medisinsk hjelp. I en situasjon der medisiner blir tatt for hjertesykdom eller annen alvorlig sykdom, kan dette være en dødelig narkotikainteraksjon. I tilfelle av azitromycin og ibuprofen har det imidlertid ikke vært noen signifikante rapporter om disse interaksjonene, og det anses generelt som trygt å bruke begge disse legemidlene sammen så lenge de tas som anbefalt av medisinske fagpersoner.